Vi planerar, diskuterar och digitaliserar din organisation.
Tillsammans med dig.

E-postens inställningar tillfälligt stängd [LÖST]

08.04.2016 kl. 12:32
Panelen för e-postens inställningar hålls stängd över veckoslutet.

UPPDATERING: Panelen är fortfarande stängd 13.4 förmiddag

Tester av nytt mailsystem förutsätter att panelen för e-postens inställningar hålls stängd för våra kunder. Panelen beräknas kunna öppnas igen på måndag om allt går väl.

Om man behöver komma åt panelen för inställningar t.ex. för att stänga av autorespondern eller byta lösenord så uppmanar vi att man tar kontakt med sin administratör om man själv inte är det. Genom panelen för e-postadministration kan detta hanteras.

Eventuella störningar i e-posten beror på de tester som utförs.