Vi planerar, diskuterar och digitaliserar din organisation.
Tillsammans med dig.

E-postsystemet förnyat 24-27 maj

27.05.2016 kl. 08:25
Vi har nu nya serverar, programvaror och förbättrad säkerhet

Vår underleverantör Planeetta Internet har denna vecka förnyat systemet för e-posttjänsten.

Har du problem att läsa e-posten så läs mer om inställningar på hjalp.webbhuset.fi