Vi planerar, diskuterar och digitaliserar din organisation.
Tillsammans med dig.

Har du fått meddelande av Ficora om att ditt domän saknar registrar?

11.10.2016 kl. 12:37
Beställ en kod för att göra registrarbyte genom att ringa Ficoras telefonnummer +358 295 390 200

Webbhuset fortsätter erbjuda alla tjänster kring domännamn. Webbhuset är en återförsäljare och använder Planeetta Internet som registrar.

Tyvärr är endel domännamn fortfarande utan registrar trots att detta borde ha skett automatiskt.

Till ägare av domännamn som inte har en registrar har Ficora skickat ut följande text.

Bästa kund
Ditt fi-domännamn är ännu inte i en registrars besittning. Endast registrarer kan förnya domännamnets giltighetstid och uppdatera uppgifterna om domännamnet vid behov.
Om du ännu inte har en registrar, hittar du en lista över registrarer på: https://www.viestintavirasto.fi/sv/fidomanen/skaffaettfi-domannamn/hittaenregistrar.html
GÖR SÅ HÄR:
1.      beställ en kod för registrarbyte från Kommunikationsverkets kundtjänst via kontaktblanketten https://www.viestintavirasto.fi/sv/varatjanster/kontakt/fi-domannamn.html
2.      ge koden till din registrar
3.      be att registraren tar domännamnet i sin besittning
4.      kontakta din registrar vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,
Kommunikationsverket
domännamn
domain.fi

 

I stället för att använda kontaktblanketten har Ficora gett oss instruktioner att hänvisa våra kunder att ringa deras kundtjänst

Ficoras telefonnummer 9.00 - 15.00 är +358 295 390 200