Vi planerar, diskuterar och digitaliserar din organisation.
Tillsammans med dig.

E-posten blacklistad hos Elisa

09.02.2018 kl. 11:22
Användare av Planeetta E-post möts av problem med att skicka e-post till vissa mottagare.

Tidigare i veckan upptäckte vi ett fall där ett e-postkonto blivit övertaget av spamrobotar som skickat ut spam från adressen och orsakat att vår mailserver mail.huset.fi blivit blacklistad på en allmän spamlista. Blacklistningen blev borttagen 8.2.2018.

Av den här orsaken har det före 8.2.2018 kunnat uppstå problem att skicka e-post med vår server. 

Vi är dock medvetna om ett fortgående problem med e-post som går via elisa.fi - E-posten går inte fram och blir tillbakavisad av elisas server. Vi utreder och uppdaterar statusen så fort som möjligt.

UPPDATERING [9.2.2018 16:45]

Som en följd av att Webbhusets e-postserver varit blacklistad på en allmän spamlista kan det finnas e-postleverantörer som inte ännu tagit bort vår server från deras interna blacklista. Bland dessa är enligt vår kännedom elisa.fi - Vår serverleverantör informerar att det kan dröja flera dagar före e-posten kan levereras som vanligt till dessa. Vi har begärt att blacklistningen tas bort från Elisas e-postserver. Vi beklagar de problem blacklistningen medför!