Om Webbhuset Finland

Vi känner organisations- och föreningsfältet i Finland. Vi har sedan år 2005 byggt program och gett service till många tusen användare. Vi följer med utvecklingen och planerar våra tjänster för framtiden.

Vårt mål är att våra kunder får mer tid och resurser för sin verksamhet när administrationen sköts effektivt, med bra verktyg.

Kontakta oss


contact@webbhuset.fi
support@webbhuset.fi
+358 10 3248 890

 

Ant Simons VD
+358 50 330 0819
ant@webbhuset.fi

Kontor i Helsingfors

Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Tredje våningen, SFV-Huset G18

Kontor i Vasa

Handelsesplanaden 12 B 14
65100 Vasa

 

 

Webbhusets allmänna avtalsvillkor (PDF)

Faktureringsuppgifter

customer@webbhuset.fi svarar på frågor kring fakturering och avtal

FO-nummer: 2001654-4

Nätfakturor:
Adress / OVT-kod: 003720016544
Operatör: OpusCapita Group Oy / E204503

Fakturor per e-post:
faktura@webbhuset.fi

Pappersfakturor: 
Webbhuset Finland Oy Ab, PB 44685, 00021 FAKTURERING

KONTAKT

+358 10 324 8890
contact@webbhuset.fi

BESÖK

Georgsgatan 18
FIN-00120 Helsinki

LÄS MER

Stöd
Vår blogg

© 2019 Webbhuset Finland Oy Ab
Privacy policy