Meddela om kontakt- och adressuppgifter

Med formuläret nedan kan du uppdatera kontakt- och faktureringsuppgifter. Du kan uppdatera delar eller alla uppgifter, är t.ex. kontaktpersonen det enda du uppdaterar räcker det med att du fyller i den uppgiften.

Uppdatera kontaktperson. Kontaktpersonen är den som inom organisationen får inloggningsuppgifter och fungerar som kontaktperson till Webbhuset.
Uppdatera faktureringsuppgifter.
Fakturan per e-post
Fakturan per post
Fakturan per nätfaktura
Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver: