Om Webbhuset Finland

Vi känner organisations- och föreningsfältet i Finland. Vi har sedan år 2005 byggt program och gett service till många tusen användare. Vi följer med utvecklingen och planerar våra tjänster för framtiden.

Vårt mål är att våra kunder får mer tid och resurser för sin verksamhet när administrationen sköts effektivt, med bra verktyg.

 

Teamet

 

Ant Simons
VD
ant@webbhuset.fi
050 330 0819
Helsingfors

 

Robin Österholm
Projekt
robin@webbhuset.fi
040 838 5992
Helsingfors

 

Niklas Ojala
Teknik
niklas@webbhuset.fi
0400 656 657
Vasa

Jean Nygård
Teknik och grafik
jeanwebbhuset.fi
Helsingfors

Kim Wistbacka
Teknik
kim@webbhuset.fi
distans

 

 

 

 

KONTAKT

+358 10 324 8890
contact@webbhuset.fi

BESÖK

Georgsgatan 18
FIN-00120 Helsinki

LÄS MER

Stöd
Vår blogg

© 2019 Webbhuset Finland Oy Ab
Privacy policy